Lidmaatschap

Aanmelding nieuw lid
Leuk dat je lid bij ons wilt worden! Je kunt je ieder moment van het jaar inschrijven als lid. Aanmelden is mogelijk via onze site of door te mailen naar [email protected]. Na de aanmelding ontvang je een mail van onze ledenadministratie met de verdere procedure. De contributiefactuur ontvang je per mail van de penningmeester (hierbij wordt gebruik gemaakt van Club Collect). Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling en het tijdig aanleveren van documenten. Zodra de aanmelding en betaling afgerond zijn wordt er een KNLTB-pas aangevraagd. De penningmeester neemt contact met je op inzake het overhandigen van het toegangspasje. 

Continuering lidmaatschap tweede jaar en verder 
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Uiterlijk 15 december wordt de door de ALV-vastgestelde contributie voor het komend bekendgemaakt. Rond februari wordt de factuur voor het nieuwe seizoen verzonden. Indien je het komend jaar (nog) student bent vragen we je (opnieuw) voor 31-01 een bewijs van inschrijving te mailen naar [email protected] zodat het juiste lidmaatschap gefactureerd wordt. 

Afmelden/Opzeggen 
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd (tot schriftelijke/digitale opzegging). Afmelden voor het komend seizoen dient uiterlijk 31 december van het lopende jaar te hebben plaatsgevonden. Je kunt je afmelden door een mail te sturen naar [email protected]. Meld je je niet op tijd (voor 31 december) af dan zijn wij genoodzaakt de KNLTB-bondcontributie van € 17,99 in rekening te brengen i.v.m. de aanmelding bij KNLTB-leden van het nieuwe jaar. Indien je kampt met een langdurige blessure/ziekte dien je je uiterlijk 31 december af te melden. Zodra je weer kunt tennissen kun je je opnieuw aanmelden en betaal je de contributie voor het resterende seizoen. Indien je je met een blessure afmeldt in de periode 1 januari – start buitenseizoen, dan dien je de door de club betaalde KNLTB-bondscontributie (€ 17,99) te betalen. Indien je later in het seizoen geblesseerd raakt zal er overleg plaatsvinden rondom eventuele terugbetaling. 


Tarieven

Omschrijving Bedrag Contributie

Senior lid (vanaf 18 jaar)
te vermeerderen met terug te verdienen vrijwilligersbijdrage
Zie toelichting 1

€ 140,-
€ 30,-

Senior lid (vanaf 75 jaar) 

€ 140,-

Student (vanaf 18 jaar, a.d.h.v. bewijs van inschrijving)
te vermeerderen met terug te verdienen vrijwilligersbijdrage Zie toelichting 1

€ 84,

€ 30,-

Gezinsabonnement
(inclusief afkoop vrijwilligerswerk EUR 60,- voor 2 volwassenen) Zie toelichting 2
€ 427,-
   
Competitie lid (zonder afhangrecht)
(Men speelt enkel competitie, er kan niet vrij getennist worden op de club)

€ 40,-

 Competitie lid met afhangrecht
(Men kan tijdens de competitie weken vrij tennissen op de club)
€ 72,50
   
Jeugdlid t/m 8 jaar (per uiterlijk 1 april) € 15,-
Jeugdlid 9 t/m 12 jaar € 54,-
Jeugdlid 12 t/m 17 jaar € 87,-
   
Jeugdlid t/m 11 jaar (deelnemer jeugdplan) 
Zie toelichting 3
€ -
Jeugdlid 12 t/m 17 jaar (deelnemer jeugdplan) 
Zie toelichting 3
€ -
   

Introducee dag pas (vergezeld door een TCH-lid) Ter introductie van niet-leden. Maximaal 2x per seizoen, daarna dient de introducee lid te worden van TCH en wordt het betaalde bedrag aan dag passen in mindering gebracht op het contributiebedrag.

€ 5,- per introducee

Toelichting 1: Uitsluitend op vertoon van een bewijs van inschrijving met studiejaar, bij voltijdse studie MBO/HBO/WO. Dit moet ieder jaar opnieuw worden overlegd, anders geldt het normale tarief.
Toelichting 2: Bestaande uit 2 seniorleden en 2 jeugdleden (of meer) woonachtig op één adres.
Toelichting 3: Nieuwe jeugdleden t/m 18 jaar die deelnemen aan het jeugdplan betalen in het jaar van aanmelding, (ongeacht op welk tijdstip van dat jaar) een contributie van € 10,-. 

Lid worden tijdens het seizoen
Voor nieuwe leden die in de loop van het seizoen lid worden, gelden aangepaste tarieven (enkel het betreffende seizoen). Bij een lidmaatschap ingaande voor de 16e  van een maand dient de contributiehoogte behorende bij die maand betaald te worden. 

  Senior Jeugd t/m 8 jaar Jeugd 9 t/m 12 jaar Jeugd 12 t/m 17 jaar Student
Per 1 mei € 145,- € 15,- € 48,- € 75,- € 99,-
Per 1 juni € 125,- € 15,- € 42,- € 64,- € 88,-
Per 1 juli € 105,- € 7,50 € 36,- € 52,- € 77,-
Per 1 augustus € 85,- € 7,50 € 29,- € 40,- € 66,-
Per 1 september € 65,- € 7,50 € 23,- € 29,- € 55,-

*In de senior prijs voor 2021 zijn de volgende items meegenomen: contributie + verhoging 2021 naar rato aantal maanden speeltijd + afkoopregeling vrijwilligerswerk €30,-.    

De tarieven zijn bepaald op basis van een zomerseizoen van 6 maanden (april t/m september). In dit tarief is de KNLTB-bondcontributie van € 17,99 inbegrepen.

Sinds 2019 proberen we het park eerder te openen en langer open te houden dan voormelde maanden (afhankelijk van het weer, bijvoorbeeld regen of vrieskou). Hiervan word je door middel van de nieuwsbrief op te hoogte gehouden. 


Betaalinformatie
In het uitzonderlijke geval dat het niet lukt om de contributie te betalen middels de digitale factuur dan kun je het factuurbedrag overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van je naam.  IBAN: NL12INGB0003345140  Begunstigde: Tennisclub Hazendans BIC: INGBNL2A 


Wijziging contactgegevens
Indien je contactgegevens veranderen, vragen we je onze ledenadministratie hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen ([email protected]).