Lidmaatschap


Eerste aanmelding als nieuw lid

Je kunt je ieder moment van het jaar inschrijven als lid. Je betaalt het lidmaatschapsgeld dat vanaf die maand van toepassing is. Gedurende de maand lid worden kan natuurlijk ook. Vanaf een lidmaatschap ingaande de 16de van een maand dient de contributiehoogte behorende bij de maand erna betaald te worden. Verderop staan de bedragen vermeld.

Na de aanmelding (let op het juiste mailadres) ontvang je een mail van onze ledenadministratie met de verdere procedure: betaling en eventueel nog ontbrekende gegevens of bijlagen, zoals een recente pasfoto en/of (als van toepassing) een kopie van het bewijs van inschrijving als student.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling en het tijdig aanleveren van de gevraagde bijlagen. Zodra je aanmelding compleet is en het verschuldigde bedrag op onze rekening staat, zal een KNLTB pas worden aangevraagd. Vanaf dat moment kun je wel al spelen, in afwachting van de formele pas. Je meldt je dan simpelweg in onze kantine.

Continuering lidmaatschap tweede jaar en verder

Ieder jaar word je uiterlijk 1 december per mail op de hoogte gebracht van de door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde contributie.

Je dient je contributie zelf over te maken op onze rekening (zie verder). Dat moet gebeuren uiterlijk 28 februari van het nieuwe seizoen.  Indien deze later plaatsvindt, zijn wij genoodzaakt € 10,- administratiekosten in rekening te brengen. Uiteraard ontvang je tijdig een mail ter herinnering.

Je nieuwe KNLTB pas wordt uitgereikt eind maart in onze kantine. Je ontvangt deze alleen als de contributie is voldaan (en indien van toepassing pasfoto en bewijs van inschrijving voor dat jaar als student is ontvangen). Je kunt dan ook ter plekke een kopie overleggen.

Afmelding als lid

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot schriftelijke opzegging (zij wordt jaarlijks dus automatisch verlengd).

Wil je je afmelden als lid, dan dien je dat uiterlijk 31 december van het lopende jaar te hebben gedaan. Hiervoor stuur je een mail naar onze ledenadministratie: [email protected].

Meld je je niet af, of te laat, dan ga je mee in de aanmelding bij de KNLTB van de leden van het nieuwe jaar. De KNLTB brengt haar kosten voor ieder lid dan in rekening bij de club. Je bent lid voor het navolgend jaar en dient de volledige contributie te voldoen vóór 28 februari.

Indien je kampt met een langdurige blessure/ziekte dien je je ook uiterlijk 31 december af te melden.
Zodra je weer kunt tennissen meld je je opnieuw aan en betaal je de contributie die de rest van het seizoen nog geldt.

Indien je je met een blessure afmeldt in de periode 1 januari – start buitenseizoen, dan ben je de door de club voor jou al betaalde bondsbijdrage verschuldigd (€ 17,13). Indien je te maken krijg met een blessure vanaf 1 april, dan ben je de contributie geheel verschuldigd (die heb je al betaald, er zal geen restitutie plaatsvinden).

Tarieven

jeugdlid t/m 8 jaar (per uiterlijk 1 April) € 15,00
jeugdlid 9 tot 12 jaar € 54,00
jeugdlid tot 12 jaar (deelnemer jeugdplan) *zie toelichting € 0
jeugdlid van 12 tot 18 jaar € 87,00
jeugdlid van 12 tot 18 jaar (deelnemer jeugdplan) *zie toelichting € 0
seniorlid vanaf 18 jaar € 135,00
gezinsabonnement ‘jeugd’ **zie toelichting € 357,00
student ***zie toelichting € 79,00
dagpas (hele dag tennissen)  € 7,50

Toelichting

*      Nieuwe jeugdleden tot 18 jaar die deelnemen aan het jeugdplan betalen in het jaar van aanmelding,
(ongeacht op welk tijdstip van dat jaar) een contributie van € 10,-.
**     Bij 2 seniorleden en 2 jeugdleden (of meer), woonachtig op één adres.
***    Uitsluitend op vertoon van een studentenpas en bewijs van inschrijving met datum, bij voltijdse studie MBO/HBO/WO.
Dit moet ieder jaar opnieuw worden overlegd, anders geldt het normale tarief.

Voor nieuwe leden die in de loop van het seizoen lid worden, gelden (alleen voor dat betreffende seizoen) aangepaste tarieven:

  Senior Jeugd t/m 8 Jeugd 9 tot 12 Jeugd 12 tot 18 Student
Per 1 mei € 115 € 15 € 48 € 75 € 69
Per 1 juni € 96 € 15 € 42 € 64 € 58
Per 1 juli € 76 € 7,50 € 36 € 52 € 48
Per 1 augustus € 56 € 7,50 € 29 € 40 € 38
Per 1 september € 37 € 7,50 € 23 € 29 € 27

De tarieven zijn bepaald op basis van een zomerseizoen van 6 maanden (april tot en met september). In dit tarief is de KNLTB-contributie ad € 17,13 (voor 2019) inbegrepen.

Afhankelijk van het gebruik en de eventuele extra kosten van openstelling wordt ieder jaar bezien of het park ook in de maand oktober open zal zijn.

Betaling Lidmaatschapsgeld

Ieder jaar word je uiterlijk 1 januari schriftelijk op de hoogte gebracht van de door de Algemene Leden Vergadering geaccordeerde contributiehoogte.

Voor bestaande leden moet de betaling uiterlijk voor 28 februari hebben plaatsgevonden. Indien deze later plaatsvindt zijn wij genoodzaakt € 10,- administratiekosten in rekening te brengen. Nieuwe leden kunnen na insturen van het aanmeldformulier het lidmaatschapsgeld overmaken op onderstaand rekeningnummer.

De leden worden vervolgens bij de KNLTB aangemeld en de pasjes worden aangemaakt.

De KNLTB-pas wordt uitgereikt na ontvangst van het lidmaatschapsgeld. Daarna kun je spelen op het park.

Rekeningnummer t.b.v. betalingen:

IBAN/SEPA Nummer: NL12INGB0003345140 ten name van Tennisclub Hazendans
BIC Nummer: INGBNL2A

Wijziging contactgegevens

Indien je contactgegevens veranderen, vragen we je die zo spoedig mogelijk door te geven per mail/brief aan onze ledenadministrateur (zie bij ‘Organisatie – Bestuur’ voor de contactgegevens).